“Küçük şeyler, küçük zihinleri etkiler.” Benjamin Disraeli