“Kulaklarım toprakla doluncaya kadar öğreneceğim.” The First Grader