“Mikroskop insana önemini gösterdi, teleskop da önemsizliğini.” Manly Palmer Hall