Motivasyon Zekası (MotiQ)

Motivasyon kuramı alanında bilimsel araştırmalarını sürdüren Tayfun Topaloğlu’nun motivasyon zekası hakkında kaleme aldığı önemli bir çalışmayı sizlerle paylaşıyoruz. Motivasyon Zekası (MotiQ) konusunda bilgi sahibi olmayı ve bu zekasını geliştirmek için hangi adımları atması gerektiğini öğrenmek isteyen herkesin bu öncü çalışmayı mutlaka okumasını öneriyoruz.
Okumaya devam et Motivasyon Zekası (MotiQ)

Kişisel Motivasyon Yönetimi

Kişisel Motivasyon Yönetimi, bireyin bir hedefi gerçekleştirmeye yönelik çabasındaki yoğunluğunu (gereksinimin şiddeti), yönelimini (odak) ve ısrarını (olumlu beklenti) ifade eden motivasyon sürecinin etkin şekilde yönetilmesidir.

Motivasyonun sürecinin yönetilmesinde, kişinin hedefe yönelik bir çabada bulunmasında ve bu çabasını sürdürmesinde üç önemli unsur söz konusudur:

  1. Güdüler-Gereksinimler: İnsan davranışı belirli içsel güçler tarafından bir hedefe yöneltilir. Kişi bu gereksinimlerini bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde doyuma ulaştırmaya çalışır. Bireylerin içindeki bu enerjik güçler, belirli şekillerde insanları eyleme yöneltmekte ve çevresel etmenlerde sık sık bu gereksinimleri tetiklemektedir.
  2. İnanç-Olumlu Beklenti: Kişi bu çabasının sonunda hedefine ulaşacağına inanmalıdır. Kişinin eylemin sonuçlarına yönelik olumlu beklentileri kişinin çabasına bağlı kalmasında ve çabasında ısrarcı olmasında önemli bir rol oynamaktadır. İnancını etkileyen en önemli faktör ise becerilerinin ve dışsal kaynaklarının yeterli olduğuna inanmasıdır. Kişinin potansiyeli (içsel kaynakları) ve çevresel (dışsal) kaynakları göstereceği çabanın başlangıcını ve devamını derinden etkilemektedir.
  3. Amacın (Algılanan) Değeri: Amacımızın değerli olması, amaca ulaşmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade eder. Herkesin gözünde nesnel bir amacın öznel bir değeri vardır. Bu nedenle ona ulaşmak için harcayacağımız çabayı belirleyen önemli bir unsurdur.

Tayfun Topaloğlu
Motivasyon Süreci-Başarı Modeli’nin Ana Unsurları

Gereksinimlerimizi doyuma ulaştırmayı isteriz. Ancak tüm bu gereksinimler belirli bir “çevre” içinde aktif hale gelmekte ve bizleri uyarmaktadır. Kişi bu gereksinimini karşılamak için kendisine bir hedef belirler. Ancak kişinin bu hedefine yönelmesi ve hedefe yönelik bir çaba içine girmesi sadece gereksinim duymasıyla oluşmamaktadır. Bunun için iki faktörle daha etkileşime girmesi gerekmektedir.
Okumaya devam et Motivasyon Süreci-Başarı Modeli’nin Ana Unsurları

Kişisel Motivasyon Yönetimi Teknikleri

Motivasyona ihtiyacı olan herkes için faydalı olaabilecek 60 özel motivasyon tekniği ile kişisel motivasyonunuzu daha etkin şekilde yönetebileceksiniz.


Okumaya devam et Kişisel Motivasyon Yönetimi Teknikleri

Yaşama Yön Veren Güdüler

Maslow (1970)’a göre mutluluğun sırrı, kişinin olabileceği her şeyi olmasından ve kendi doğasına sadık kalmasından geçiyordu. Ona göre “eğer sonuçta kendisiyle barışık yaşamak istiyorsa bir müzisyen, müzik yapmalı, bir ressam resim yapmalı ve bir şair ise şiir yazmalıdır.
Okumaya devam et Yaşama Yön Veren Güdüler

Motivasyon Her Şeydir

İnsanı anlatan her şeyde motivasyon vardır. Kurduğumuz düşlerde, kendimize koyduğumuz sınırlarda, geliştirdiğimiz inançlarda, bulduğumuz nedenlerde ve gerçekleştirdiğimiz tüm eylemlerde…En çok da dilimizdedir motivasyon, hiç düşürmeden kullanırız günlük yaşamımızda. Motivasyon, düşlerin hedeflere, hedeflerin de gerçeğe dönüştüğü her yerdedir.
Okumaya devam et Motivasyon Her Şeydir

Motivasyona Giriş

Her gün pek çok kez ismini duyduğumuz ve adını andığımız motivasyon kavramı neyi ifade etmektedir? Günlük kullanımda motive olmak, motive etmek gibi Türkçeleştirdiğimiz bu kavram, istek, isteklendirme, coşku, heyecan vb. kelimelerle tanımlanmaktadır. Aslında motivasyon, bunun da ötesinde kişinin bir hedefe yönelmesini ve bunun için çaba göstermesini sağlayan daha karmaşık ve daha genel bir süreci ifade etmektedir. Her bireyin motivasyon süreci kendine özgü ve kişiseldir. Buna karşılık, bu süreçte etkin rol oynayan unsurlar evrensel özellikler sergilemektedir.
Okumaya devam et Motivasyona Giriş

Motivasyonun Önemi

Motivasyon Neden Önemlidir?

Motivasyon kavramının temelleri ilk çağ filozoflarına kadar uzansa da, kuramsal ve bilimsel olarak araştırılması Sanayi Devrimi’yle birlikte başlamış ve çalışanların verimini artırmada bir araç olarak görülmüştür. Önceleri basit bir “isteklendirme” olarak ele alınan kavram, günümüzde “hedefe yönelik çabalara neden olan tüm unsurları içine alan bir süreç” olarak ifade edilmektedir. Günümüzde yeni bir psikoloji dalı olmaya aday olan motivasyon kuramı ele aldığı konularla insan potansiyelinden en üst düzeyde faydalanmayı, amaçların gerçekleşmesinde en üst performans düzeyine ulaşmayı hedefleyen bir araştırma ve çalışma alanı haline gelmiştir.
Okumaya devam et Motivasyonun Önemi

Motivasyon Kavramının Temelleri

Motivasyon terimi, kökeni itibariyle Latince’de “hareket” anlamına gelen “movere” kelimesinden türetilmiştir. Bununla birlikte, bu tek kelimelik tanım yetersiz kalmaktadır (Porter vd., 2003; 1). Dolayısıyla insan davranışının nasıl harekete geçirildiğini tanımlayan ve daha geniş şekilde açıklama da bulunan bazı motivasyon tanımları konunun uzmanları tarafından çeşitli şekillerde kullanılmıştır.
Okumaya devam et Motivasyon Kavramının Temelleri