“Neredeyse tüm bilgimizi bizimle aynı fikirde olanlara değil, bizden farklı düşünenlere borçluyuz.” Charles Caleb Colton