“Noksanlık şu demektir; birbirine ait olanın henüz bir arada olmayışı.” Martin Heidegger