“Orijinallik, makul bir taklitten başka bir şey değildir.” Voltaire