“Özgür olmadıkları halde, kendilerini özgür sananlar kadar hiç kimse tutsak değildir.” Goethe