“Özgüven eksikliği bezginliğin alışılmış kaynağıdır.” Sophie Mereau