Moso Ağacı

Uzak Doğu’da yetişen bir tür bambu ağacı olan Moso, dikildikten sonra, beş yıl boyunca, en ideal şartlar altında dahi hiçbir gelişme göstermez. Sonra, sihirli bir el dokunmuş gibi, birdenbire günde 40-50 cm. kadar büyümeye başlar ve nihayet altı hafta içinde yaklaşık 27 metrelik boya ulaşır. Aslında sihir değil yaşanan. Moso ağacının duruyormuş gibi yapıp birdenbire hızla büyümesinin sebebi, beş yıl boyunca toprağa sabırla saldığı yüzlerce metrelik kökleridir.
Elmas Tarlaları

Hiçbir konferansta konuyla ilişkili olarak, konuşmacısı tarafından “Elmas Tarlaları” kadar sık alıntı yapılan başka bir metin yoktur. Eğer bir kişi aynı konferansı on beş yıl boyunca her gece sunacak olsaydı, o sürenin sonunda bile Dr. Conwell’in rekorunu kıramazdı. Meşhur Philadelphialı, “Elmas Tarlaları” felsefesini beş bin yedi yüz defadan fazla anlatmıştır.
Okumaya devam et Elmas Tarlaları