“Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın.” Benjamin Franklin