Kategori: Psikolojik Testler

Başarı Korkusu Testi

Bu test, başarıyla ilgili olası korkularınızı ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır.   Başarı Korkusu Testinin Yorumu Başarı, korku duyulan bir şey olabilir mi? Pek çoğumuz farkında olmadan kendimizi sabote eder, başladığımız işlerde başarılı olabilecekken kendimizi geriye çeker ve düşük peformanslar sergileriz. Başarı korkusuna pek çoğumuz sahibizdir....

Yalnızlık Testi

Bu ölçek dört tip ortamdaki yalnızlık düzeyini ölçmek üzere tasarlanmıştır: “arkadaşlıklar,” “aileyle ilişkiler,” “romantik-cinsel ilişkiler,” “büyük gruplarla olan ilişkiler.” Her bir alt ölçekteki puanınızı hesaplayarak yaşamınızın hangi kısmında en çok yalnızlık duyduğunuzu ortaya çıkarabilirsiniz.

Mizaç Testi

Geniş kabul görmüş bir mizaç modeline göre, “duygusallık”, “etkinlik” ve “sosyallik” olmak üzere üç mizaç boyutu vardır. 20 soruluk bu test, sizin bu üç boyut için uygunluk düzeyinizi ölçerek genel mizaç yapınızı ortaya koymaktadır. Bu puanların ne anlama geldiğini daha iyi anlamak için testi geliştirenlerin...

Temsil Sistemleri

Dünyadan gelen bilgiyi kodlarken duyularımızı kullanırız. Gelen bilgiyi de ağırlıklı olarak görsel, işitsel ve dokunsal duyularımızla temsil etmekteyiz. Bu test, yaşadığımız dünya hakkında, temsil sistemlerinden hangisini ağırlıklı şekilde kullandığımızı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Görsel Temsil Sistemi * Dünyayı görüntüler ve resimler halinde algılarlar. * Beyinlerindeki bu...