Reiss Profili Testi

Helmut Fuchs ve Andreas Huber’in “Yaşamın 16 Temel Gücü” adlı kitabında yer alan ve Steven Reiss tarafından geliştirilen bu ölçek, “Reiss Profili”nin kısa bir versiyonudur.

Yönergeler:

Reiss profili, yaşamınıza yön veren 16 temel değerden (gereksinim-güdü) hangilerinin sizin için önemli olduğunu belirlemek için tasarlanmıştır. Kişisel güdü profilinizi belirleyebilmeniz için, önermelerin sizin için önemli mi, önemsiz mi olduğuna bakınız. Değerlerinizi saptamanızda, her bir maddede yer alan ifadelerden birinin sizin için genel olarak geçerli olması yeterlidir. İfadelerin hiçbiri davranışlarınızı doğru olarak tanımlamıyorsa veya her biri sizin için doğru ise üçüncü şıkkı işaretleyin.

Doğru veya yanlış yanıt yoktur. Yaşamınızı belirleyen değerler ve gereksinimler hakkında olabildiğince ayrıntılı ve doğru bir görüş elde edebilmek için, önermelere katılıp katılmadığınızı samimi ve dürüst bir şekilde belirtmeniz yeterlidir.


Reiss Güdüleri