“Sabır acıdır; ama meyvası tatlıdır.” Jean-Jacques Rousseau