“Sɑğlık duygusu sɑğlığı, zenginlik duygusu zenginliği doğurur. Siz şu anda ne hissediyorsunuz?” Joseph Murphy