“Sağlık her şey değildir; ama sağlık olmadan her şey bir hiçtir.” Arthur Schopenhauer