“Sahili gözden kaybetme cesaretini gösterinceye kadar, okyanusu geçemezsiniz.” Kristof Kolomb