“Savaşı istediğiniz zaman başlatabilirsiniz; ama ancak gücünüz yettiği zaman sona erdirebilirsiniz” Niccolò Machiavelli