“Sende, ben, imkansızIığı seviyorum; fakat asIa ümitsizIiği değiI.” Nâzım Hikmet