“Sevgi herkese verilir; tabii hak eden alır.” Şems-i Tebrizi