“Sevmek sahiplenmenin en güzel biçimidir herhalde; sahiplenmek ise, sevmenin en kötü biçimi.” Jose Saramago