“Sıcak, herkese aittir; soğuk, insanın elbisesine göre değişir.” Çin Atasözü