Sosyal Kaygı Göstergesi

Bu ölçek, rastlantısal etkileşimlerden kaynaklanan sosyal kaygıyı ölçmek üzere tasarlanmıştır.