“Tabağına yiyebiIeceğin kadar yemek, hayatına sevebiIeceğin kadar insan aI. Israfın Iüzumu yok.” MarIynn Longston