Etiket: Steve Chandler

“Zen keşişlerinin, bir halka halinde oturup gülmeye hazırlandıkları bir ‘gülme meditasyonu’ vardır. Belli bir saatte öğretmen bir gong çalar ve tüm keşişler gülmeye başlar.” Steve Chandler

“…Gülmeleri şarttır, isteseler de istemeseler de. Ama çok geçmeden, kahkaha bulaşıcı bir nitelik alır. Az sonra da keşişlerin tümü içlerinden gelerek, kahkahalarla, katıla katıla gülerler. Steve Chandler

“Büyük düşünceler aklımıza genellikle banyo yaparken gelir; çünkü çoğu kez, gün boyunca tümüyle yalnız başımıza kalabildiğimiz tek zaman banyo yaptığımız zamandır.” Steve Chandler

“…Ne televizyon, ne film, ne trafik, ne aile, ne geveze ev hayvanları. Zihnimizi kendi kendisiyle söyleşmekten alıkoyabilecek hiçbir etkenin bulunmadığı tek zamanımız odur.” Steve Chandler