Temsil Sistemleri

Dünyadan gelen bilgiyi kodlarken duyularımızı kullanırız. Gelen bilgiyi de ağırlıklı olarak görsel, işitsel ve dokunsal duyularımızla temsil etmekteyiz. Bu test, yaşadığımız dünya hakkında, temsil sistemlerinden hangisini ağırlıklı şekilde kullandığımızı ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Görsel Temsil Sistemi
* Dünyayı görüntüler ve resimler halinde algılarlar.
* Beyinlerindeki bu görüntülerle uyumlu olmaya çalıştıkları için, çok hızlı konuşma eğilimindedirler.
* Genellikle görsel mecazlarla konuşurlar (ne dediğini görmek, açıkça belli olmak, yakından bakmak vb.)
* Genelci, hayalci ve gelecek yönelimlidirler.

İşitsel Temsil Sistemi
* Dünyayı daha çok seslerle algılarlar.
* Kullandıkları kelimelere ve ses tonlarına çok dikkat ederler.
* Konuşmalarında genellikle sesle ilgili mecazlara ve sözcüklere yer verirler (Kulakları tırmalamak, söz dinlememek, saçma sapan konuşmak, dilini tutmak, dili dolanmak vb)
* Konuşurken ayrıntılara girer ve uzun uzun konuşurlar. Ayrıntıcı ve mantıksaldırlar.

Dokunsal Temsil Sistemi
* Duyumlara ve hislere göre dünyayı algılarlar.
* Sesleri derinden gelir, oldukça yavaş ve tane tane konuşurlar.
* Genellikle konuşmalarında fiziksel dünyadan mecazlar kullanırlar (temas kurmak, sıcakkanlı olmak, altını çizmek parmak basmak, vb).
* Sosyal insanlardır, şimdi de yaşarlar ve duyguları yoğun şekilde ifade ederler.