“Tokgözlülük doğal zenginliktir; lüks ise yapay yoksulluk.” Sokrates