“Tutumluluk bütün erdemleri içinde barındırır.” Cicero