“Üç sınıf insan vardır: görenler, gösterildiğinde görenler ve görmeyenler.” Leonardo da Vinci