“Verdiğini hatırlamayan ve aldığını unutmayanlar, kutsal insanlardır.” Elizabeth Bibesco