Yalnızlık Testi

Bu ölçek dört tip ortamdaki yalnızlık düzeyini ölçmek üzere tasarlanmıştır: “arkadaşlıklar,” “aileyle ilişkiler,” “romantik-cinsel ilişkiler,” “büyük gruplarla olan ilişkiler.” Her bir alt ölçekteki puanınızı hesaplayarak yaşamınızın hangi kısmında en çok yalnızlık duyduğunuzu ortaya çıkarabilirsiniz.