“Yaşama sevgi beslemeyen varlık, yok olma yoluna girmiş demektir.” Jack London