“Zorluklar hayatımızı ilginç kılar ve zorlukların üstesinden gelmek yaşamımızı anlamlı kılar.” Joshua J. Marine