“Zorlukların baskısı cesur bir adamın zihnini etkilemez. Onun zihni, dış şartlardan daha güçlüdür.” Seneca