Kategori: Kişilik Testleri – Psikolojik Testler

Enneagram

Enneagram kişilik ölçeği, 9 kişilik tipi için düzenlenen 10’ar önermeden oluşmaktadır. İfadelerin tümüne ve hızlıca yanıt vermeye çalışın; ifadenin geçerli olabileceği aşırı durumları düşünmeyin. Kuramın açıklanması ve sonuçların yorumlanması testin sonunda yer almaktadır. Enneagram Kişilik Tipleri

Jung Kişilik Testi

Jung’un Kişilik Tipleri Kuramı temel alınarak hazırlanan bu test 28 ifadeden oluşmaktadır. Test, “Dışadönüklük-İçedönüklük”, “Duyumsama-Sezme”, “Düşünme-Hissetme” ve “Yargılama-Algılama” olmak üzere 4 boyut üzerinden kişilik tipinizi belirlemeyi amaçlamaktadır. Jung Kişilik Tipleri

Reiss Profili Testi

Helmut Fuchs ve Andreas Huber’in “Yaşamın 16 Temel Gücü” adlı kitabında yer alan ve Steven Reiss tarafından geliştirilen bu ölçek, “Reiss Profili”nin kısa bir versiyonudur. Yönergeler: Reiss profili, yaşamınıza yön veren 16 temel değerden (gereksinim-güdü) hangilerinin sizin için önemli olduğunu belirlemek için tasarlanmıştır. Kişisel güdü...

Başarı Korkusu Testi

Bu test, başarıyla ilgili olası korkularınızı ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır.   Başarı Korkusu Testinin Yorumu Başarı, korku duyulan bir şey olabilir mi? Pek çoğumuz farkında olmadan kendimizi sabote eder, başladığımız işlerde başarılı olabilecekken kendimizi geriye çeker ve düşük peformanslar sergileriz. Başarı korkusuna pek çoğumuz sahibizdir....

Yalnızlık Testi

Bu ölçek dört tip ortamdaki yalnızlık düzeyini ölçmek üzere tasarlanmıştır: “arkadaşlıklar,” “aileyle ilişkiler,” “romantik-cinsel ilişkiler,” “büyük gruplarla olan ilişkiler.” Her bir alt ölçekteki puanınızı hesaplayarak yaşamınızın hangi kısmında en çok yalnızlık duyduğunuzu ortaya çıkarabilirsiniz.

Mizaç Testi

Geniş kabul görmüş bir mizaç modeline göre, “duygusallık”, “etkinlik” ve “sosyallik” olmak üzere üç mizaç boyutu vardır. 20 soruluk bu test, sizin bu üç boyut için uygunluk düzeyinizi ölçerek genel mizaç yapınızı ortaya koymaktadır. Bu puanların ne anlama geldiğini daha iyi anlamak için testi geliştirenlerin...

Temsil Sistemleri

Dünyadan gelen bilgiyi kodlarken duyularımızı kullanırız. Gelen bilgiyi de ağırlıklı olarak görsel, işitsel ve dokunsal duyularımızla temsil etmekteyiz. Bu test, yaşadığımız dünya hakkında, temsil sistemlerinden hangisini ağırlıklı şekilde kullandığımızı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Görsel Temsil Sistemi * Dünyayı görüntüler ve resimler halinde algılarlar. * Beyinlerindeki bu...

İyimserlik Testi (-18)

18 yaşından küçük yaştaki gençler için hazırlanan ve iyimserlik düzeyini değerlendireceğiniz bu test 48 maddeden oluşmaktadır. Önermelerin her birine yanıt vermek için zamanı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Test ortalama olarak 15 dakika sürmekte ve testin analizi, Martin E. P. Seligman’ın “Öğrenilmiş İyimserlik” kitabında belirtilen yönergeler doğrultusunda...

İyimserlik Testi

İyimserlik düzeyinizi değerlendireceğiniz bu test 48 maddeden oluşmaktadır. Önermelerin her birine yanıt vermek için zamanı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Test ortalama olarak 15 dakika sürmekte ve testin analizi, Martin E. P. Seligman’ın “Öğrenilmiş İyimserlik” kitabında belirtilen yönergeler doğrultusunda yapılmaktadır.